smartDOM

Strona 1 z 11

Nowy smartDOM, z którego będzie można skorzystać od 14 lutego br., jest jeszcze prostszy, zapewnia Cyfrowy Polsat. Od teraz ma być dostępny dla każdego klienta i z każdym abonamentem. Zestaw trzech podstawowych usług – telewizja, telefon i Internet – będzie można mieć już za 60 zł miesięcznie. Decydując się na wszystkie 9 usług i produktów wchodzących w skład smartDOM, będzie można zaoszczędzić nawet 1400 zł rocznie, zachęca operator.

Cyfrowy Polsat i Plus wprowadzają nowe, bardziej uproszczone zasady Domowego Programu Oszczędnościowego smartDOM, z którego korzysta już blisko 1,5 mln gospodarstw domowych:

• Koniec z progiem wejścia do programu, teraz każdy klient może być w smartDOM, niezależnie od wysokości wybranego abonamentu.
• Nowe usługi z rabatami można dołączać w dowolnym momencie.
• Za każdą kolejną usługę z oferty telewizji (także naziemnej telewizji cyfrowej), telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego lub Internetu klient zapłaci 10 zł mniej miesięcznie.
• W Programie dostępne są dwie nowe usługi: naziemna telewizja cyfrowa z 12 kodowanymi kanałami telewizyjnymi i 11 radiowymi oraz telefonia stacjonarna.

W nowym smartDOM zestaw podstawowych usług: telewizja z 86 kanałami, Internet z pakietem podstawowym 30 GB oraz abonament telefoniczny z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami do wszystkich sieci i 2 GB Internetu w telefonie można mieć już za 60 zł miesięcznie.

Program smartDOM oferuje 9 produktów i usług:
• telewizję satelitarną (teraz także naziemną telewizję cyfrową),
• telefonię komórkową (teraz także stacjonarną),
• Internet LTE Plus Advanced,
• usługi bankowe,
• energię elektryczną,
• gaz,
• ubezpieczenia (ERGO Hestia),
• sprzęt AGD,
• monitoring pomieszczeń.

Nowy smartDOM dotyczy nowych klientów oraz przedłużających umowę. Klienci, którzy chcą pozostać na dotychczasowych zasadach smartDOMu, nie muszą nic robić.

Od 14 lutego zmianie ulegają również zasady Programu smartFIRMA, który będzie działał według podobnych reguł jak nowy smartDOM.

źródło: satkurier.pl

Cyfrowy Polsat29 lutego br. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. opublikowała swoje wyniki za 2015 rok. Cyfrowy Polsat zakończył grudzień ub.r. z 16,482 mln RGU, w tym 12,615 mln usług kontraktowych i 3,855 mln usług przedpłaconych. Liczba RGU dla usług kontraktowych telewizji wyniosła 4,503 mln, a 4,535 mln doliczając usługi przedpłacone. Grupa miała na koniec grudnia ub.r. 5,916 mln klientów kontraktowych.

Przychody Grupy Cyfrowy Polsat przekroczyły 9,8 mld zł, a wynik EBITDA osiągnął prawie 3,7 mld zł, skutkując silną marżą EBITDA na poziomie 37,5%. W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym zwiększyła się łączna liczba usług kontraktowych, co pozytywnie wpłynęło na poziom ARPU generowanego z klienta. Segment nadawania i produkcji telewizyjnej charakteryzował się wzrostem oglądalności kanałów Grupy Polsat, które zajmowały pozycję lidera rynku, oraz bardzo dynamicznym wzrostem przychodów reklamowych. Grupa utrzymała wysokie marże, zmniejszyła zadłużenie oraz poprawiła poziom wolnych przepływów pieniężnych. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami została zrealizowana większość zapowiadanych synergii operacyjnych i finansowych.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za 2015 r.
• Łączna liczba aktywnych usług generujących przychód (RGU) wyniosła 16,5 mln, z czego 77% to usługi świadczone w modelu kontraktowym (wskaźnik ten wzrósł r/r z poziomu 74,9%), co gwarantuje wyższą stabilność przychodów w przyszłości oraz wyższą lojalność klientów.
• 5,9 mln klientów kontraktowych posiadało ponad 12,6 mln usług kontraktowych, a przychód od jednego klienta wzrósł do 87,3 zł.
• Już 17% klientów Grupy korzysta z oferty zintegrowanej – programu smartDOM:
– 1 milion klientów programu,
– 3,04 mln aktywnych usług (RGU) posiadanych przez tę grupę klientów.
• Nadal, dzięki regularnemu wzrostowi jakości i zasięgu sieci LTE, dynamicznie rosła baza użytkowników Internetu mobilnego – w modelu kontraktowym o ok. 17% r/r do blisko 1,6 mln oraz łącznie do niemal 1,83 mln.
• Kanał główny Polsat, kanały tematyczne Grupy oraz cała Grupa Polsat były w zeszłym roku liderami oglądalności w grupie komercyjnej z wynikami odpowiednio: 13,2%, 11,4% i 24,6%.
• Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły w zeszłym roku niemal dwa razy szybciej (8,6%) niż rynek (4,6%) i wyniosły 1,04 mld zł, co zapewniło Grupie udział w rynku reklamy TV wynoszący 26%.
• Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła około 3,4 mln.
• Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy:
– przychody: 9,823 mld zł,
– EBITDA: 3,685 mld zł,
– marża EBITDA: 37,5%,
– wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji: 1,305 mld zł,
– dług netto/EBITDA: 2,84x.
• Realizacja synergii zgodnie z planem:
– przychodowe – ponad 1,1 mln dosprzedanych usług w programie smartDOM z ARPU ok. 30 zł,
– kosztowe – 69 rozpoczętych inicjatyw o łącznym szacowanym efekcie w latach 2014-2019 w wysokości 850 mln zł,
– finansowe – łączne oszczędności odsetkowe w latach 2014-2019 na poziomie ponad 2 mld zł
smartDOM 2016
Za nami kolejny bardzo wymagający rok z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe oraz liczne projekty prowadzone w ramach naszej Grupy. Nie brakowało nam sukcesów w wielu obszarach. Konsekwentnie osiągaliśmy stawiane przed sobą cele biznesowe, m.in. wzrost liczby usług kontraktowych, wzrost ARPU klientów kontraktowych, pozyskanie miliona klientów programu smartDOM czy wzrost oglądalności kanałów Grupy Polsat. Zgodnie z ogłoszonymi wcześniej założeniami, sukcesywnie realizowaliśmy zakładane synergie operacyjne i finansowe, co będzie sprzyjało dalszemu efektywnemu rozwojowi naszej Grupy. Jako lider LTE na rynku polskim dbaliśmy o regularny rozwój sieci w tej technologii, dzięki czemu aktualnie w zasięgu naszego Internetu LTE jest już ok. 97% Polaków – mówi Tobias Solorz, prezes zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i  Polkomtel Sp. z o.o.

Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych
W 2015 r. konsekwentnie budowaliśmy swoją pozycję na wszystkich rynkach, na których prowadzimy działalność. Regularnie zwiększaliśmy liczbę klientów programu smartDOM, żeby osiągnąć na koniec roku założony cel 1 miliona. Systematycznie budowaliśmy bazę usług kontraktowych, dbając jednocześnie o wzrost ARPU. Niezmiennie pozostawaliśmy na pozycji lidera rynku Internetu mobilnego. Obserwowaliśmy też postępującą stabilizację bazy głosowej, do czego przyczynia się m.in. wyraźne wyhamowanie presji cenowej na rynku telefonii mobilnej, co dało efekt w postaci pierwszego od prawie 3 lat wzrostu liczby usług kontraktowych telefonii mobilnej o około 12 tys. w czwartym kwartale – podsumowuje Tobias Solorz.

Najważniejsze wydarzenia biznesowe w 2015 roku
• W 2015 r. aplikacja największej telewizji internetowej IPLA na system operacyjny Android przekroczyła liczbę 5 milionów pobrań. Czyni ją to jedną z najbardziej popularnych polskich aplikacji w Google Play oraz najpopularniejszą mobilną aplikacją VOD w Polsce.
• Od 17 grudnia Cyfrowy Polsat umożliwia swoim klientom zakup oferującego telewizyjne treści premium serwisu HBO GO wraz z Internetem LTE. HBO GO jest teraz dostępne bez umowy na telewizję – już od 20 zł miesięcznie!
• 26 października Polkomtel złożył wnioski o rezerwację częstotliwości z zakresu 2600 MHz będących przedmiotem zakończonej w październiku aukcji dedykowanej częstotliwościom 800 MHz i 2600 MHz.
• 12 października podczas uroczystej gali jednego z najważniejszych konkursów branży reklamowej – Effie Awards – Grupa Polsat odebrała nagrodę dla programu smartDOM. Srebro w kategorii Telekomunikacja za wspólną kampanię „Oszczędzanie przez dodawanie” otrzymały Cyfrowy Polsat i Plus.
• 7 października Cyfrowy Polsat i sieć Plus przywróciły promocję „drugi produkt za połówkę, trzeci nawet za złotówkę” w ramach programu smartDOM, oferującą klientom szerokie portfolio usług – telewizję, Internet LTE, telefon – w bardzo korzystnych cenach.
• W związku z przełączeniem się przez Cyfrowy Polsat na nowoczesny system kompresji MPEG-4, od 1 października abonenci platformy otrzymali jeszcze lepszą jakość usług oraz aż 16 dodatkowych kanałów w jakości HD, co zwiększyło łączną liczbę stacji HD dostępną na platformie do ponad 60 pozycji!
• 25 września agencja ratingowa Standard & Poor’s Rating Services podwyższyła do poziomu BB+ ratingi korporacyjne dla spółek z Grupy.
• 22 września Grupa Cyfrowy Polsat zawarła z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowę kredytów obejmującą kredyt terminowy w wysokości do 11,5 mld zł oraz kredyt rewolwingowy w wysokości do 1 mld zł, które wraz z wyemitowanymi w lipcu br. niezabezpieczonymi obligacjami korporacyjnymi na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł posłużyły do zrefinansowania dotychczasowego zadłużenia Grupy.
3 września Plus, jako pierwszy operator mobilny w Polsce, umożliwił swoim klientom zakup dostępu do serwisu HBO GO z abonamentem za telefon komórkowy z Internetem lub abonamentem Internetu LTE.
• We wrześniu sieć Plus, jako pierwszy operator mobilny na rynku, udostępniła do testów nowatorskie rozwiązanie Wi-Fi Calling dające możliwość prowadzenia rozmów głosowych wszędzie tam, gdzie jest zasięg sieci Wi-Fi, a utrudnione jest prowadzenie rozmowy w sieci mobilnej. W odróżnieniu od popularnych komunikatorów internetowych, korzystanie z Wi-Fi Calling umożliwia prowadzanie rozmów z własnego telefonu w taki sam jak dotychczas sposób – z użyciem własnego numeru telefonu komórkowego, dialera czy książki kontaktów.
• Od września Telewizja Polsat uruchomiła własną, nowoczesną halą zdjęciową przeznaczoną do produkcji widowisk telewizyjnych. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Łubinowej w Warszawie na terenie Cyfrowego Polsatu. Budynek o kubaturze 22 tysięcy m3 posiada halę zdjęciową o powierzchni ponad 1200m2 oraz przestronne garderoby, charakteryzatornie, a także przestrzeń do obsługi nawet kilkusetosobowej widowni.
• Sieć Plus, jako pierwszy operator telekomunikacyjny w Polsce, zaoferowała we wrześniu klientom usługę dostępową z zakresu telemedycyny Ja+Zdrowie – konsultacje z lekarzem dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, kontakt z pielęgniarką i położną, informacje o dyżurach i konsultacjach lekarskich.
• 29 lipca Grupa dokonała przedterminowej spłaty części kredytu terminowego spółki Cyfrowy Polsat w wysokości 1 mld zł.
• 13 kwietnia Grupa dokonała dodatkowej spłaty części kredytu terminowego spółki Polkomtel w wysokości 600 mln zł.
• W kwietniu Plus wprowadził dla wszystkich swoich klientów technologię HD Voice na terenie całego kraju. Dzięki HD Voice klienci Plusa mogą się cieszyć jeszcze lepszą jakością połączeń i większym komfortem prowadzonych rozmów.
• Do Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, w wyniku podpisanych 1 kwietnia br. umów zakupu, zgodnie z realizowaną strategią rozwoju Grupy w obszarze nowych technologii, dołączyły spółki Teleaudio Dwa, lider usług Premium Rate, oraz InterPhone Service, producent nowoczesnego sprzętu telekomunikacyjnego i elektronicznego powszechnego użytku.
• Od marca klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu jako pierwsi w Polsce mogą korzystać z Internetu w technologii LTE na częstotliwości 800 MHz.

źródło: satkurier.pl

Cyfrowy PolsatTelewizory LG Smart TV 42” to największa, choć nie jedyna, nowość w świątecznej ofercie telewizyjnej Cyfrowego Polsatu. Są dostępne już za 0 zł na start, a dzięki promocji „Drugi produkt za połówkę, trzeci za złotówkę” w programie smartDOM, także z gotowymi lub samodzielnie stworzonymi przez klienta zestawami usług z bardzo atrakcyjnymi rabatami przez całą umowę. W nowościach świątecznych znalazł się również pakiet 8 kanałów kodowanych DVB-T za 1 zł.

polsat_promocja
Oferta świąteczna Cyfrowego Polsatu to moc prezentów dla całej rodziny. Nowość – LG Smart TV 42”, który na gwiazdkę można kupić już za 0 zł na start, to nowoczesny telewizor LED o przekątnej ekranu 42 cale. Funkcje „smart” umożliwiają dostęp do przeglądarki internetowej oraz licznych aplikacji i gier, z których korzystanie jest jeszcze łatwiejsze, dzięki bezprzewodowemu połączeniu z Internetem. Świetnym uzupełnieniem LG Smart TV jest także usługa Multiroom HD, z której klient korzysta przez pierwsze cztery miesiące bez opłat. Dzięki niej te same pakiety telewizji można oglądać na dwóch lub więcej telewizorach. Każdy ogląda te programy, które lubi najbardziej!

Telewizor jest dostępny dla klientów, którzy wybiorą w Cyfrowym Polsacie co najmniej pakiet Familijny Max HD (101 kanałów) za 49,90 zł. Do oferty można wówczas dobrać ekran LG na raty – za 0 zł na start, z ratą 35 zł. Miesięczne zobowiązanie Klienta wyniesie wówczas 84,90 zł. Z propozycji mogą także skorzystać dotychczasowi klienci Cyfrowego Polsatu, przedłużając obecną umowę.

Wolność tworzenia własnych prezentów

Święta z Cyfrowym Polsatem to wolność tworzenia własnych prezentów i łączenia usług. Można skorzystać z gotowych zestawów urządzeń (a wśród nich telewizory, tablety, laptopy, smartfony, routery i modemy) i usług telewizyjnych, telefonicznych czy dostępu do Internetu LTE lub skomponować własny zestaw odpowiadający potrzebom swojej rodziny. W programie smartDOM drugą usługę klient otrzyma za połowę ceny, a trzecią nawet za 1 zł – przez całą umowę.

Przykładowy zestaw usług w łącznej cenie 90,85 zł:

* Telewizja – 131 kanałów dla całej rodziny – 59,90 zł

* Internet Power LTE bez limitu danych za połowę ceny – 29,95 zł

* Rozmowy i SMSy bez limitu do wszystkich sieci – 1 zł

Do tego zestawu usług Cyfrowy Polsat i Plus proponują urządzenia za 0 zł na start: LG Smart TV 42’’, tablet LG G Pad 8.0 LTE, router LTE Huawei B593u oraz smartfon LG G2 mini LTE. Klient może jednak wybrać zupełnie inne sprzęty. Wszystkie dostępne są w specjalnych, gwiazdkowych cenach.

Telewizja satelitarna już od 9,90 zł, 8 dodatkowych kanałów DVB-T za 1 zł!

Klientom, którzy potrzebują podstawowej oferty telewizyjnej Cyfrowy Polsat proponuje pakiet 54 różnorodnych kanałów już od 9,90 zł. Wystarczy mieć lub zakupić Internet LTE Cyfrowego Polsatu lub Plusa albo przenieść swój numer do Plusa, aby móc skorzystać z tej oferty, dodatkowo przez pierwsze 2 miesiące dostępnej bez opłat.

Natomiast klienci, którzy chcą pozostać przy naziemnej telewizji cyfrowej mają teraz możliwość podpisania umowy na Pakiet Ekstra z 8 telewizyjnymi kanałami kodowanymi z obniżonym abonamentem 1 zł oraz z dekoderem za 1 zł! Standardowa cena tego pakietu to 14,90 zł, a w jego skład wchodzi 8 kanałów tematycznych: Polsat News, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Film, Comedy Central Polska, Kino Polska, TVP Seriale i Nickelodeon. Dostęp do kanałów sportowych Polsatu pozwoli śledzić rozgrywki eliminacyjne do UEFA EURO 2016™. Dekoder Cyfrowego Polsatu umożliwia także odbiór 24 kanałów dostępnych w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej. Oferta jest dostępna dla klientów, którzy posiadają lub podpiszą umowę na jedną z usług Cyfrowego Polsatu lub Plusa: Plus Abonament, Plus MIX, Internet LTE.

źródło: satelitarne.tv

smartDOM„smartDOM na Gwiazdkę” to świąteczna oferta Plusa i Cyfrowego Polsatu, w której każdy znajdzie dla siebie coś atrakcyjnego. To nowoczesne sprzęty mogące być wspaniałymi prezentami dla całej rodziny, a także oferta usług dla całego domu, czyli telewizja, Internet i telefon, dostępnych w promocji „drugi produkt za złotówkę, trzeci nawet za złotówkę”.

W świątecznej promocji Plusa i Cyfrowego Polsatu można między innymi znaleźć gotowe już zestawy sprzętów firm Samsung lub LG, na które składają się telewizor smart, tablet LTE oraz smartfon LTE. Wszystko to za 0 zł na start i pakietem usług „telewizja, Internet i telefon” już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę! Nadchodzące święta to czas prezentów i taka jest właśnie nowa promocja przygotowana przez Plusa i Cyfrowy Polsat – pełna prezentów sprzętowych i usług w atrakcyjnej cenie. W ofercie „smartDOM na Gwiazdkę” za 0 zł na start można otrzymać między innymi dwa super zestawy z telewizorem, tabletem i telefonem, a do tego pakiet trzech usług w ofercie „drugi produkt za połówkę, trzeci za złotówkę”.

Plus i Cyfrowy Polsat szczególnie polecają zestawy, w których znajdują się nowoczesne telewizory smart firm Samsung i LG.

W salonach Plusa można dostać zestaw Samsunga, czyli telewizor Smart TV UE50H5500 50”, tablet Galaxy TAB 4 LTE 8” oraz smartfon Galaxy S4 LTE. Wszystko to jest dostępne za 0 zł na start i w 48 ratach po 99,99 zł.

Z kolei w punktach Cyfrowego Polsatu dostępny będzie zestaw firmy LG, na który składają się: telewizor Smart TV 42LB5700 42”, tablet G Pad 8.0 LTE i smartfon G2 mini LTE. Wszystko razem za 0 zł na start i w 48 ratach po 65 zł łącznie.

W ramach kolejnej odsłony promocji „Drugi produkt za połówkę, trzeci za złotówkę” razem ze wspomnianym sprzętem dostępny jest pakiet trzech wyjątkowych usług, za które łączna miesięczna opłata to tylko 61 zł – przez całą umowę. Składają się na niego:

1. telefon w Plusie z usługą nielimitowanych rozmów i SMS-ów do wszystkich sieci komórkowych,

2. Internet Power LTE z pakietem danych 20 GB i Internetem LTE bez limitu danych przez całą umowę bez opłat,

3. telewizja Cyfrowego Polsatu, czyli 78 kanałów telewizyjnych dla całej rodziny oraz dekoder HD.

Każdy klient może też stworzyć własny zestaw usług i urządzeń, najlepiej odpowiadający potrzebom swojej rodziny. Może wybierać z szerokiego portfolio abonamentów oraz sprzętów: smartfonów, tabletów, konsol do gier, laptopów i telewizorów.

Inne zestawy urządzeń dostępne w świątecznej ofercie to na przykład:

* trzy urządzenia LG – telewizor Smart TV 47LB5700 47” Full HD, tablet G Pad 8.0 LTE i smartfon G2 mini LTE, dostępne także za 0 zł na start i w 48 ratach po 69,99 zł,

* super trójpak świąteczny: Laptop Lenovo Flex 2 14” wraz tabletem Lenovo Spark 8” LTE oraz router LTE Huawei E5180, za 0 zł na start i w 48 ratach po 60 zł,

* dwa tablety LG G Pad 8.0 LTE za 0 zł na start i w 36 ratach po 40 zł.

Ofertę „smartDOM na Gwiazdkę” wspierać będzie kampania reklamowa ze spotami telewizyjnymi z udziałem ambasadorów programu smartDOM Joanny Brodzik i Pawła Wilczaka, z których pierwszy promujący superofertę „drugi produkt za połówkę, trzeci za złotówkę” wraz z zestawem sprzętów w atrakcyjnej cenie pojawi się już w sobotę 15 listopada.

źródło: satelitarne.tv

smartDOMZ okazji FIVB Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 Cyfrowy Polsat uruchamia specjalną promocję w programie smartDOM, umożliwiającą zakup pakietu Rodzinnego HD z 53 kanałami kodowanymi za jedyne 9,90 zł/mies. Z promocji może skorzystać każda osoba, która kupi lub posiada jedną z usług Plusa lub Cyfrowego Polsatu z abonamentem nie niższym niż 49,90 zł: Plus Abonament, Plus Mix lub Internet Power LTE. Jednocześnie, w cenie abonamentu za telewizję, klient uzyska dostęp do wszystkich spotkań siatkarskich Mistrzostw Świata.

Pakiet Rodzinny HD zapewnia 53 najpopularniejsze telewizyjne kanały kodowane, w tym 7 HD. Decydując się na jego zakup w programie smartDOM Plusa i Cyfrowego Polsatu, przez pierwsze 3 miesiące klient będzie całkowicie zwolniony z opłacania abonamentu, a przez kolejne będzie korzystał z usługi z obniżoną aż o 10 zł opłatą miesięczną – za jedyne 9,90 zł. Rabat na telewizję będzie obowiązywał przez cały okres utrzymywania usługi telekomunikacyjnej: telefonu lub Internetu.

Dzięki tej promocji, jak czytamy w komunikacie, zestawy usług Plusa i Cyfrowego Polsatu są dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach:

– Internet Power LTE, z dostępem do sieci LTE bez limitu danych, wraz z telewizją Cyfrowego Polsatu – 69,80 zł/mies.,
– Plus Abonament z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami do wszystkich sieci komórkowych i pakietem internetowym 0,5 GB wraz z pakietem Rodzinnym HD platformy – 59,89 zł/mies.

Osoby, które skorzystają z nowej promocji zyskają dostęp do wszystkich 103 spotkań FIVB Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 (kanały Polsat Volleyball), które po raz pierwszy odbędą się w Polsce, a rozpoczną się 30 sierpnia br. meczem Polska-Serbia, rozegranym na Stadionie Narodowym w Warszawie. W przyszłości, dzięki dostępowi do kanałów Polsat Sport i Polsat Sport Extra, abonenci pakietu Rodzinnego HD będą mogli oglądać transmisje z wielu innych ważnych wydarzeń sportowych.

W Cyfrowym Polsacie FIVB Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 obejrzą bez dodatkowych opłat wszyscy abonenci telewizji satelitarnej, co oznacza, że największe święto kibiców siatkówki zagości w ponad 3,5 mln polskich domów, czyli w co czwartej rodzinie, co daje widownię ponad 11 mln osób – informuje operator.

źródło: satkurier.pl

Strona 1 z 11

© 1999 - 2004 LakiOnline, (2004 DVHK PORTAL).

Dekodowanie płatnych pakietów cyfrowej telewizji satelitarnej BEZ PŁACENIA ABONAMENTU jest ZABRONIONE i podlega karze grzywny!

Którą ligę piłkarską najczęściej oglądasz ?

wyniki

Loading ... Loading ...
Archiwum OPINII

Przydatne

Downloader

ProgramTV

PuTTY

SMWLink

UserPort NT/XP

7-ZIP

FileZilla

The Last Drakkar

nBox

BlackBox v2.6

Emm eXtractor Card

Malinowy

Azbox

Azbox-Tools

Azloader

CasKeyEdit

Channel Editor

PC Edit II

Azbox Sharing

Azbox HD

Azbox HD toolbox 1.3

Azbox HD Manager 1.0

Echolite/Echosmart

ChEdit DSB-690/791

KeyEditor

24 NewCamd Uptool

24 NewCamd Up LAN

ChEdit 7.4

ChEdit 9.4.5.1 PL

UpTool 9.4.5.1 PL

Echolite ChEdit 9_4

Gbox pwd gen HEX

MINI EchoCamMaker

SmartCardEdit 8.3

Transer To Nets 1.30

Mediasat

Ggf 1351 (1330)

Pioniero (1430)

Pioniero (1530)

Pioniero (1630)

Pioniero (1730)

Pioniero 5

EMU Keys Editor

1630 Patch No JTAG

FWBootloader

Subtitles

MediaCom

Mediasat Editor

MediaConnect

Defiant

DSR9500Share

KenWriter

PTC Luncher

PatchWrite

KenLoader XP/NT

Philips

DSXMultiloader

DSX FixModyfikator

AES KeyAplikator

DSX FlashListEditor

DSX FileChecker

SoftConfigurator

DSX PanelsKonwerter

DSXFlasher

DSXEdit

Aplikator

FixEdytor

Integrator

KTMFixLinker

Dbox2

BootManager

DreamSet

DreamSet

Neutrino Editor

Dbox2db

Dreambox

DreamUP

DreamBoxEdit

FlashWizard

DM DreamView

Kathrein

Kathrein-Center

Kathrein-ToolBox

SatChannelListEditor

FlashWizard

Mediasat Editor (MOD)

Relook

FlashTools

PC-Editor

Technomate

iBoot

TMControlCenter

Triple Dragon

TDControlCenter

Channel Master

Ferguson

DarHol

MultiArion

Gasoline

XtremeLoader

Ariter2N

Arioner

AutoArioner

ZodiacEdit

FKE

AUC HEditv

STBTool

Keyloader

DWLoader

Upgrader

Ferguson FX

FxLoader

FxEditor

KeyEditor

ChannelEditor

Ferguson HF

Dreamloader

Ferguson Toolbox

HDUpgrader

HD Channel Edit

Ferguson ARIVA

Ariva 200 Toolbox

Ariva TT FileManager

Ariva TT USB Drv

Golden Interstar

STBDownload

GIKeysMaster

STBDBManager

Globo & Clones

AVChannelEdit

AVKeyEdit

AVUpgrade

YumaTruMaker

Karty DVB

ProgDVB 4.90.4 9x/ME

ProgDVB 6.05.01 XP

ProgDVB 6.05.01 x64

S2emu1.28.1

vPlug 2.4.2

Mediaguard

Fast&Easy

Fioletowy Light

Fioletowy

Purpurowy Light

Purpurowy

Black&White

InsDECrypter

Seca2CardGuard

Sharing

WSP

LSP (Linux)

EcmP2P

PCnc

SerwerTcpGui

Starter

PTuner

FTuner

SBCK

SatBazar (wszystkie)

Sharing (Paczka)

QBox

QBox Updater 1.1.0

QBox HD

QBoxHD updater 1.0.4