Emitel

Strona 1 z 212

EmiTel, operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej, poinformował, że 30 czerwca 2017 roku zasięg techniczny MUX 8 przekroczył 95 proc. populacji kraju. Od tego dnia emisja MUX 8 jest prowadzona z 73 stacji nadawczych.

Według informacji EmiTela, procentowe wartości pokrycia populacji Polski sygnałem MUX 8 wynoszą odpowiednio:
a) dla odbioru o standardowej jakości (Emin=50dBµV/m): 97,4 proc.
b) dla odbioru o podwyższonej jakości (Emin=57dBµV/m): 91,6 proc.

Oznaczałoby to, że 30 czerwca 2017 roku EmiTel osiągnął parametry docelowe dla obydwu obowiązków wskazanych w decyzji rezerwacyjnej(*), co oznacza realizację zobowiązań w okresie 21 miesięcy, czyli o 3 i 15 miesięcy szybciej niż stanowią zapisy decyzji rezerwacyjnej.

Przypomnijmy, że w skład MUX 8 naziemnej telewizji cyfrowej w paśmie VHF wchodzą aktualnie cztery kanały: Metro, Nowa TV, WP i Zoom TV. Nadal brakuje dwóch lub trzech kanałów TVP i nie wiadomo, kiedy nadawca publiczny zdecyduje się na ich dołączenie.

(*) Zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z decyzji rezerwacyjnej DZC.WRT.5157.17.2015.37 z dnia 2 października 2015 roku spółka EmiTel, po odebraniu ww. decyzji, przystąpiła do budowy sieci nadawczej zgodnie z jej zapisami.

Jednym z głównych zapisów dotyczących budowy sieci i zasięgów emisji MUX 8 jest zapis punku 4, części III decyzji mówiący o zobowiązaniach operatora multipleksu, do których zaliczono między innymi obowiązek: (cyt):
4. realizacji następującego tempa rozwoju sieci i świadczenia usług rozumianego jako:
a) zapewnienie poziomu sygnału umożliwiającego co najmniej odbiór stacjonarny na terytorium RP, na którym zamieszkuje co najmniej 95 proc. ludności, nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia doręczenia niniejszej decyzji; (minimalny poziom natężenia pola to 50 dBµV/m)
b) zapewnienie poziomu sygnału umożliwiającego co najmniej odbiór stacjonarny wyższej jakości pokrycia na terytorium RP, na którym zamieszkuje co najmniej 90 proc. ludności, nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia doręczenia niniejszej decyzji; (minimalny poziom natężenia pola to 57 dBµV/m).

źródło: satkurier.pl

DVB-TOperator EmiTel poinformował o pomyślnym zakończeniu II etapu wdrażania MUX 8 w ramach naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce oraz o jednoczesnym rozpoczęciu prac nad III etapem, którego zakończenie jest spodziewane do 31 lipca 2017. Opublikowano wstępną listę nadajników oraz poglądową mapę zasięgu po ich uruchomieniu, z zastrzeżeniem, że dane mogą jeszcze ulec zmianie bez powiadomienia.

MUX 8 to ogólnopolski multipleks naziemnej TV cyfrowej nadawany w odróżnieniu do MUX 1, MUX 2 i MUX 3 w paśmie VHF (kanały 6-12).

Obecnie w ramach MUX 8 nadawane są cztery prywatne kanały TV: Metro, Nowa TV, WP i Zoom TV. Dodatkowo są jeszcze trzy plansze testowe rezerwujące miejsce dla kanałów TVP (nadawca publiczny nie podjął w tej sprawie ostatecznych decyzji – może emitować tu 3 kanały SD lub 1 SD i 1 HD). Oprócz tego część pojemności jest przeznaczona na usługi interaktywne i EmiTel testuje tu portal HbbTV.

mux8 etap3

Obiekty będą uruchamiane sukcesywnie w ciągu roku, do 31 lipca 2017.

źródło: satkurier.pl

DVB-TOperator Emitel rozpoczął drugi etap wdrażania nowego multipleksu cyfrowej telewizji naziemnej MUX-8. 25 października 2016 uruchomiono kolejne 24 emisje tego multipleksu. Obecnie zasięg techniczny multipleksu ósmego to około 70% populacji Polski

W ofercie MUX-8 znajdą się 4 kanały SD od nadawców prywatnych: Zoom TV, Metro, WP1 oraz Nowa TV. Pozostałe miejsce na multipleksie uzupełnią również wybrane stacje Telewizji Polskiej. Ostateczny skład multipleksu zostanie ustalony najprawdopodobniej na początku 2017 roku. Do czasu uruchomienia przekazu programów telewizyjnych przez Nadawców w MUX-8 emitowane będą plansze kontrolne, które pozwolą na dostosowanie odbiorczych instalacji antenowych i zaktualizowanie listy programów nadawanych w naziemnej telewizji cyfrowej.

mux8 etap2

25 października 2016 roku włączono 24 nowe emisje MUX-8. Drugi etap wdrażania nowego multipleksu oznacza dotarcie z jego sygnałem do około 70% populacji Polski. Przypomnijmy, że MUX8 nadawany jest w paśmie VHF w standardzie DVB-T. Drugi etap wdrażania MUX-8 zakończyć się ma do końca bieżącego roku.

mux8 etap2 1

Trzeci etap włączania nadajników MUX-8 przewidziany jest w połowie 2017 roku.

źródło: www.sat-charts.eu

DVB-TW poniedziałek, 1 sierpnia 2016 roku EmiTel uruchomił emisję sygnału multipleksu ósmego MUX 8 naziemnej telewizji cyfrowej na 7 obszarach kraju. Jak informuje EmiTel, do czasu uruchomienia przekazu programów telewizyjnych przez nadawców w MUX 8 emitowane będą plansze kontrolne, które pozwolą na dostosowanie odbiorczych instalacji antenowych i zaktualizowanie listy programów nadawanych w naziemnej telewizji cyfrowej.

Parametry emisji MUX 8 realizowanych przez EmiTel:
mux8 test

W ramach testów nadawanych jest 8 programów: Test 1-7 oraz Test. W ramach Test 1-7 widoczne są kolorowe pasy (plansza kontrolna), a w Test – czarny ekran.

 Dla czytelników zainteresowanych parametrami technicznymi:
Szerokość pasma: 7 MHz
Modulacja: 64QAM
Tryb COFDM: 8k
Okres ochronny: 1/4
Współczynnik korekcji błędów FEC: 5/6

 Wykaz wyszukiwanych serwisów (PID V, A, PCR, SID, LCN):
– Test 1 (8002/-/8002/54/35)
– Test 2 (8022/-/8022/55/36)
– Test 3 (8042/-/8042/56/37)
– Test 4 (8062/-/8062/57/38)
– Test 5 (8082/-/8082/58/39)
– Test 6 (8102/-/8102/59/40)
– Test 7 (8122/-/8122/60/41)
– Test (8142/-/8142/99/99)

Plansze testowe wykorzystują ok. 0,5 Mbit/s przepływności (obraz 720×576, 16:9), a czarny ekran wyszukiwany jako Test – 1 Mbit/s (obraz 720×576, 4:3). Brak audio dla testów.

źródło: satkurier.pl

DVB-TEmiTel opublikował mapę zasięgu MUX 8 naziemnej telewizji cyfrowej dla I etapu wdrażania tego multipleksu. Przypomnijmy, że MUX 8 będzie nadawany w paśmie VHF, tak samo jak multipleksy radia cyfrowego DAB+. Inne multipleksy NTC w Polsce są nadawane w paśmie UHF, w związku z czym dla wielu osób może to oznaczać konieczność regulacji lub modernizacji odbiorczych instalacji antenowych, informuje EmiTel.

Jak poinformował EmiTel, MUX 8 będzie uruchamiany w kilku etapach. Obecnie prowadzona jest już emisja obrazu kontrolnego z obiektu RTCN Warszawa / PKiN. Zgodnie z wymaganiami decyzji rezerwacyjnej wydanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), emisja sygnału MUX 8 musi rozpocząć się nie później niż 10 miesięcy od momentu odebrania tej decyzji, dlatego w sierpniu br. uruchomione zostaną także emisje z obiektów:

– RTCN Gdańsk / Chwaszczyno,
– RTCN Łódź / Zygry,
– RTCN Katowice / Kosztowy,
– RTCN Kraków / Chorągwica,
– RTCN Wrocław / Ślęża,
– RTCN Rzeszów / Sucha Góra.

Dzięki temu po wakacjach zasięg MUX 8 osiągnie około 44 proc. populacji. Kolejny etap uruchomień jest planowany przed końcem 2016 roku. Co istotne, większość nadawców zadeklarowała gotowość do umieszczenia programów w nowym multipleksie dopiero pod koniec roku, więc uruchomione emisje będą początkowo zawierać znacznie mniej treści. Nowe programy będą dołączane w miarę zgłaszania gotowości przez nadawców.

MUX8

W skład MUX 8 wejdą 4 kanały SD od nadawców komercyjnych i 3 kanały SD lub 1 kanał HD i 1 kanał SD od TVP. Nadal nie wiadomo, jakie kanały w MUX 8 umieści nadawca publiczny. Jeśli chodzi o kanały nadawców komercyjnych, to widzowie doczekają się programów Nowa TV (poprzednio pod nazwą TV#), Zoom TV, WP1 i Metro (Kiwi TV).

źródło: satkurier.pl

DVB-TSpółka EmiTel uzyskała od Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) kolejne pozwolenia umożliwiające jej rozpoczęcie nadawania MUX 8 naziemnej telewizji cyfrowej. Przypomnijmy, że pierwsze pozwolenie EmiTel uzyskał już 17 grudnia ub.r. dla obiektu RTCN Warszawa / PKiN. Następnie dla TSR Bogatynia / g. Wysoka i RTON Kłodzko / Czarna Góra oraz dla RON Trzebnica / g. Farna i RTON Wałbrzych / Chełmiec.

W maju i czerwcu br. UKE wydał kolejne 6 pozwoleń. EmiTel wnioskował o udzielenie zgody na emisję MUX 8 z tych lokalizacji już pod koniec grudnia ub.r.

SLR Kalisz / Chełmce
– Moc: 5 kW ERP
– Charakterystyka: kierunkowa
– Polaryzacja: V
– Kanał: 7
– Częstotliwość: 191,5 MHz
– Szerokość kanału: 7 MHz
– Pozwolenie obowiązuje do: 11.05.2026 r.

RTON Jelenia Góra / Śnieżne Kotły
– Moc: 8 kW ERP
– Charakterystyka: kierunkowa
– Polaryzacja: V
– Kanał: 6
– Częstotliwość: 184,5 MHz
– Szerokość kanału: 7 MHz
– Pozwolenie obowiązuje do: 1.06.2026 r.

RTCN Katowice / Kosztowy
– Moc: 20 kW ERP
– Charakterystyka: kierunkowa
– Polaryzacja: H
– Kanał: 6
– Częstotliwość: 184,5 MHz
– Szerokość kanału: 7 MHz
– Pozwolenie obowiązuje do: 31.05.2026 r.

RTCN Kielce / Święty Krzyż
– Moc: 10 kW ERP
– Charakterystyka: kierunkowa
– Polaryzacja: V
– Kanał: 8
– Częstotliwość: 198,5 MHz
– Szerokość kanału: 7 MHz
– Pozwolenie obowiązuje do: 31.05.2026 r.

RTCN Kraków / Chorągwica
– Moc: 10 kW ERP
– Charakterystyka: kierunkowa
– Polaryzacja: V
– Kanał: 7
– Częstotliwość: 191,5 MHz
– Szerokość kanału: 7 MHz
– Pozwolenie obowiązuje do: 31.05.2026 r.

RTCN Wrocław / Ślęża
– Moc: 16 kW ERP
– Charakterystyka: kierunkowa
– Polaryzacja: V
– Kanał: 6
– Częstotliwość: 184,5 MHz
– Szerokość kanału: 7 MHz
– Pozwolenie obowiązuje do: 1.06.2026 r.

Warto dodać, że sygnał MUX 8 będzie nadawany w paśmie VHF. Podczas gdy wszystkie pozostałe multipleksy naziemnej telewizji cyfrowej są nadawane w paśmie UHF. MUX 8 z pełną ofertą programową wystartuje prawdopodobnie w grudniu 2016 roku. Jego operatorem jest spółka EmiTel. W skład MUX 8 wejdą 4 kanały SD od nadawców komercyjnych i 3 kanały SD lub 1 kanał HD i 1 kanał SD od TVP. Nadal nie wiadomo, jakie kanały w MUX 8 umieści nadawca publiczny. Jeśli chodzi o kanały nadawców komercyjnych, to widzowie doczekają się programów Nowa TV (poprzednio pod nazwą TV#), Zoom TV, WP1 i Metro (Kiwi TV).

źródło: satkurier.pl

DVB-TNadal toczy się proces odwoławczy w sprawie operatora MUX 8 naziemnej telewizji cyfrowej. Przypomnijmy, że w połowie lipca ub.r. ogłoszono, iż operatorem zostanie EmiTel. Jednak dwóch operatorów zdecydowało się złożyć odwołania od decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) – Polski Operator Telewizyjny (POT) i Grupa ZPR Media. POT to spółka Grupy TVN i Telewizji Polsat. Odwołania nie złożyła Telewizja Polska, która również wzięła udział w konkursie na operatora MUX 8.

Przemysław Kurczewski, prezes EmiTela, powiedział 26 kwietnia br. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej w Jachrance, iż ma nadzieję, że proces odwoławczy w sprawie operatora MUX 8 zakończy się w ciągu 2-3 miesięcy.

Zgodnie z decyzją rezerwacyjną, wydaną spółce EmTel w dniu 2 października ub.r., operator jest zobowiązany do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości MUX 8 na co najmniej 7 obszarach i komercyjnego rozpoczęcia oferowania na tych obszarach usług polegających na rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów nie później niż w terminie 10 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Termin 10 miesięcy minie w pierwszym tygodniu sierpnia 2016 roku.

Nie należy jednak mylić uruchomienia MUX 8 z uruchomieniem wszystkich kanałów w MUX 8. Jeśli nadawcy nie będą gotowi nadawać swoich programów w tym multipleksie, to EmiTel, zgodnie z wymaganiami zapisanymi z decyzji rezerwacyjnej, będzie nadawać od sierpnia br. „pusty” MUX 8.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się redakcja satkurier.pl, realnym terminem uruchomienia MUX 8 z pełną ofertą programową jest grudzień br. Co najmniej cztery kanały, które trafią do MUX 8, będą zupełnie nowymi kanałami. Stwarza to pewne problemy związane z zakupem praw telewizyjnych, budową oferty programowej, tworzeniem zespołów redakcyjnych, itp. Przez to wszystko wcześniejsze uruchomienie kanałów, np. jeszcze jesienią, może być dla części nadawców komercyjnych niewykonalne.

Zgodnie z decyzją KRRiT, obok 4 stacji komercyjnych wyłonionych w konkursie (Zoom TV, Nowa TV, Kiwi TV/Metro i WP1), w MUX 8 znajdą się również 3 kanały SD lub 1 SD i 1 HD od TVP. Na razie nie wiadomo, jakie programy zaoferuje tu Telewizja Polska.

W decyzji rezerwacyjnej operatora MUX 8 jest również zapisane, że minimalny udział usług dodatkowych wyniesie nie więcej niż 10 proc. pojemności multipleksu. Będą to tablice PSI (Informacji Systemowych) / SI (Systemu Informacji o Usługach) i dodatkowa sygnalizacja. W ramach tych 10 proc. możliwe będzie np. uruchomienie prostych aplikacji HbbTV.

źródło: satkurier.pl

DVB-TPrzemysław Kurczewski, prezes EmiTela, operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce, powiedział w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” i rpkom.pl, że spółka rozpoczęła starania w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE) o kolejne częstotliwości z zakresu 470-790 MHz, na potrzeby piątego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej – MUX 5.

Przypomnijmy, że podczas Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (WRC-15) Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), która odbyła się w dniach 2-27 listopada w Genewie w Szwajcarii, zdecydowano, że częstotliwości w paśmie 700 MHz (694-790 MHz, czyli tak zwana druga dywidenda cyfrowa) w Regionie-1 ITU (Europa, Bliski Wschód, Azja Środkowa) zostaną przeznaczone na Internet mobilny. Jednocześnie przepisy przyjęte przez WRC-15 zapewniają pełną ochronę prowadzonych już w tym paśmie transmisji telewizyjnych.

Ponadto ITU zdecydowało, by pasmo poniżej 700 MHz, czyli częstotliwości z zakresu 470-694 MHz, nadal było wykorzystywane wyłącznie przez telewizję cyfrową. Ta decyzja została z zadowoleniem przyjęta przez Europejską Unię Nadawców (EBU). Nowe decyzje na temat wykorzystania pasma UHF (470-960 MHz) mają zapaść dopiero podczas WRC-23 w 2023 roku.

Warto dodać, że w Polsce na potrzeby naziemnej telewizji cyfrowej wykorzystywany jest praktycznie cały zakres pasma UHF, w tym częstotliwości w ramach 700 MHz. Zatem ITU decyzją podjętą na WRC-15 zapewnił ochronę działających już w Polsce usług telewizji naziemnej aż do 2023 roku.

Zdaniem Kurczewskiego, częstotliwości, które mogłyby zostać przeznaczone na MUX 5, „dziś leżą odłogiem”. W opinii EmiTela, do 2022-23 roku telewizja naziemna będzie nadawana na obecnie wykorzystywanych częstotliwościach, a po tym czasie możliwe będzie zwolnienie pasma 700 MHz i wtedy prowadzona będzie dyskusja, co dalej

Przemysław Kurczewski powiedział, że EmiTel chce teraz rozmawiać z urzędami na temat uruchomienia częstotliwości MUX 5, by móc zaoferować obecnym nadawcom naziemnym możliwość emisji w HD. Jak dodał, niektórzy są tym bardzo zainteresowani. Gdyby takie częstotliwości zostały przyznane EmiTelowi, Kurczewski przyznał, że MUX 5 mógłby wystartować „pewnie w rok od takiej decyzji”.

źródło: satkurier.pl

DVB-TUrząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił wyniki konkursu na operatora ósmego multipleksu (MUX 8) naziemnej telewizji cyfrowej. Termin składania ofert upłynął 29 kwietnia br. W tym terminie do UKE wpłynęły oferty Telewizji Polskiej, EmiTela, Polskiego Operatora Telekomunikacyjnego i Time. Najwięcej punktów w przeprowadzonym konkursie uzyskała spółka EmiTel.

Teraz zwycięzca przetargu ma 7 dni na złożenie wniosku o rezerwację częstotliwości. Przypomnijmy, że konkurs dotyczył jednej rezerwacji częstotliwości (kanałów TV o szerokości 7 MHz) z zakresu 174 – 230 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych w multipleksie nr 8 (MUX 8). Chodzi o częstotliwości w paśmie VHF. Wszystkie pozostałe multipleksy naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce są nadawane w paśmie UHF.

mux8
Wyniki konkursu na rezerwację częstotliwości z zakresu 174-230 MHz (plik PDF – 370 kB)
Protokół końcowy (plik PDF – 3493 kB )

Jak poinformował jakiś czas temu przedstawiciel UKE, MUX 8 wystartuje prawdopodobnie w połowie 2016 roku. Niezbędne jest jeszcze przeprowadzenie konkursu na ofertę programową tego multipleksu. Zajmie się tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT).

Przypomnijmy, że na audiowizualne składniki multipleksu MUX 8 składać się będą następujące programy w standardzie DVB-T:

a) 3 programy SD lub 1 program HD i 1 program SD, na rozpowszechnianie których KRRiT udzieliła lub udzieli TVP koncesji lub program TVP Polonia. Programy, o których mowa powyżej, nie mogą być rozpowszechniane lub rozprowadzane w żadnym z ogólnopolskich multipleksów MUX 1-3 w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dni rozpoczęcia rozprowadzania tych programów w MUX 8;

b) 4 programy SD, na których rozpowszechnianie w MUX 8 udzielona zostanie koncesja KRRiT.

źródło: satkurier.pl

EmitelW piątek, 27 marca 2015 roku uruchomione zostały nowe emisje naziemnej radiofonii cyfrowej DAB+ obejmujące obszary: Kołobrzeg, Lublin, Olsztyn, Rzeszów, Zielona Góra. Do końca miesiąca emisje mają charakter testowy. 1 kwietnia 2015 roku emisje ruszą oficjalnie.

Aktualny wykaz emisji radiofonii cyfrowej DAB+ realizowanych przez spółkę EmiTel (stan na 27.03.2015):

DAB+1
Emisje realizowane przez spółkę Arkena
DAB+2
Ponadto spółka EmiTel poinformowała, że w nocy z 31 marca na 1 kwietnia nastąpią zmiany konfiguracji strumieni DAB+ mogące skutkować koniecznością ponownego zaprogramowania odbiorników radiofonii cyfrowej. Planowane zmiany są związanie między innymi z rozszerzeniem emisji radia cyfrowego o kolejne regiony kraju oraz uruchomieniem nowego programu Polskie Radio Dzieciom.

źródło: satkurier.pl

Strona 1 z 212

© 1999 - 2004 LakiOnline, (2004 DVHK PORTAL).

Dekodowanie płatnych pakietów cyfrowej telewizji satelitarnej BEZ PŁACENIA ABONAMENTU jest ZABRONIONE i podlega karze grzywny!

Którą ligę piłkarską najczęściej oglądasz ?

wyniki

Loading ... Loading ...
Archiwum OPINII

Przydatne

Downloader

ProgramTV

PuTTY

SMWLink

UserPort NT/XP

7-ZIP

FileZilla

The Last Drakkar

nBox

BlackBox v2.6

Emm eXtractor Card

Malinowy

Azbox

Azbox-Tools

Azloader

CasKeyEdit

Channel Editor

PC Edit II

Azbox Sharing

Azbox HD

Azbox HD toolbox 1.3

Azbox HD Manager 1.0

Echolite/Echosmart

ChEdit DSB-690/791

KeyEditor

24 NewCamd Uptool

24 NewCamd Up LAN

ChEdit 7.4

ChEdit 9.4.5.1 PL

UpTool 9.4.5.1 PL

Echolite ChEdit 9_4

Gbox pwd gen HEX

MINI EchoCamMaker

SmartCardEdit 8.3

Transer To Nets 1.30

Mediasat

Ggf 1351 (1330)

Pioniero (1430)

Pioniero (1530)

Pioniero (1630)

Pioniero (1730)

Pioniero 5

EMU Keys Editor

1630 Patch No JTAG

FWBootloader

Subtitles

MediaCom

Mediasat Editor

MediaConnect

Defiant

DSR9500Share

KenWriter

PTC Luncher

PatchWrite

KenLoader XP/NT

Philips

DSXMultiloader

DSX FixModyfikator

AES KeyAplikator

DSX FlashListEditor

DSX FileChecker

SoftConfigurator

DSX PanelsKonwerter

DSXFlasher

DSXEdit

Aplikator

FixEdytor

Integrator

KTMFixLinker

Dbox2

BootManager

DreamSet

DreamSet

Neutrino Editor

Dbox2db

Dreambox

DreamUP

DreamBoxEdit

FlashWizard

DM DreamView

Kathrein

Kathrein-Center

Kathrein-ToolBox

SatChannelListEditor

FlashWizard

Mediasat Editor (MOD)

Relook

FlashTools

PC-Editor

Technomate

iBoot

TMControlCenter

Triple Dragon

TDControlCenter

Channel Master

Ferguson

DarHol

MultiArion

Gasoline

XtremeLoader

Ariter2N

Arioner

AutoArioner

ZodiacEdit

FKE

AUC HEditv

STBTool

Keyloader

DWLoader

Upgrader

Ferguson FX

FxLoader

FxEditor

KeyEditor

ChannelEditor

Ferguson HF

Dreamloader

Ferguson Toolbox

HDUpgrader

HD Channel Edit

Ferguson ARIVA

Ariva 200 Toolbox

Ariva TT FileManager

Ariva TT USB Drv

Golden Interstar

STBDownload

GIKeysMaster

STBDBManager

Globo & Clones

AVChannelEdit

AVKeyEdit

AVUpgrade

YumaTruMaker

Karty DVB

ProgDVB 4.90.4 9x/ME

ProgDVB 6.05.01 XP

ProgDVB 6.05.01 x64

S2emu1.28.1

vPlug 2.4.2

Mediaguard

Fast&Easy

Fioletowy Light

Fioletowy

Purpurowy Light

Purpurowy

Black&White

InsDECrypter

Seca2CardGuard

Sharing

WSP

LSP (Linux)

EcmP2P

PCnc

SerwerTcpGui

Starter

PTuner

FTuner

SBCK

SatBazar (wszystkie)

Sharing (Paczka)

QBox

QBox Updater 1.1.0

QBox HD

QBoxHD updater 1.0.4